Wanneer u onze internetsite bezoekt kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacybepaling omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doel gegevensverzameling
Uw gegevens gebruiken wij voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes en het verwerken van door u gesloten verzekeringen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Internetsites van derden
Deze Privacybepaling is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacybepaling
Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacybepaling. Het verdient aanbeveling om deze Privacybepaling geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.